Nieuws
Publicatiedatum: 29 mei 2017 | Geschreven door: buromiddeldorp

Meer ongevallen door economische groei

Het aantal arbeidsongevallen is sterk toegenomen. Het aantal inspectieonderzoeken naar ongevallen steeg in 2016 tot 2.459, een stijging van bijna 14% ten opzichte van het jaar ervoor. 70 werknemers kwamen afgelopen jaar daarbij zelfs om het leven, 19 meer dan in 2015. Dat bleek afgelopen week uit de jaarlijkse rapportage van de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De inspectie wijt de toename aan de groeiende economie.

Boete tot € 50.000 bij niet melden

Werkgevers zijn wettelijk verplicht arbeidsongevallen te melden bij de inspectie. Afgelopen jaar werd in ten minste 30% van de ongevallen geen melding gedaan, deels omdat werkgevers niet wisten dat ze een meldingslicht hadden, deels omdat de melding bewust hebben nagelaten. Als de inspectie der toch achter komt, kan een werkgever een boete krijgen tot € 50.000. En de ‘pakkans’ is redelijk groot: medewerkers die bij een arbeidsongeval aanspraak willen doen op hun verzekering, moeten hun ongeval namelijk ook melden bij de inspectie.

Hogere risico’s

Vooral uitzendkrachten lopen een hoger risico op een arbeidsongeval: ze zijn bijna twee keer zo vaak slachtoffer als vaste krachten. De kans op een ongeval is het grootst in de bouw, industrie, horeca en vervoer & opslag. Het aantal gemelde bedrijfsongevallen met zzp’ers is vrij stabiel gebleven. Omdat voor hen geen meldingsplicht geldt, is het maar de vraag hoe representatief dit cijfer is.

Vergelijking met EU-gemiddelde

In Nederland zijn er per 100.000 werknemers jaarlijks 1.400 arbeidsongevallen, in de EU is gemiddeld dat 1.600. Ook het aantal dodelijke ongevallen ligt in Nederland ruim twee keer lager dan het EU-gemiddelde van 2,2 per 100.000 werknemers. In dat opzicht doet Nederland het relatief goed. Maar elk dodelijk ongeval blijft er natuurlijk een teveel.