Nieuws
Publicatiedatum: 26 mei 2015 | Geschreven door: buromiddeldorp
discriminatie

Minder loonsancties UWV

Uit het jaarverslag van het UWV blijkt dat het aantal loonsancties van het UWV vorig jaar maar liefst 25 procent lager was dan in 2013. Het UWV legt loonsancties op als een werkgever niet voldoet aan de verplichtingen voor re-integratie van een zieke medewerker. U krijgt de loonsanctie als de werkgever niet hard genoeg zijn best heeft gedaan om een zieke werknemer te laten re-integreren. U kunt ook een loonsanctie krijgen als de werkgever niet voldoet aan de administratieve verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter. U kunt de sanctie krijgen als u bijvoorbeeld het re-integratieverslag te laat inlevert. De sanctie bestaat uit het langer dan 2 jaar doorbetalen van het loon van de zieke medewerker. Uit het jaarverslag blijkt nu dat deze sanctie steeds minder voorkomt.