Nieuws
Publicatiedatum: 21 januari 2019 | Geschreven door: buromiddeldorp

Nieuwe wetgeving vanaf 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 zijn een aantal wetswijzigingen ingevoerd, die voor HR-professionals van belang zijn. Zo krijgen partners van bevallende moeders langer geboorteverlof met loondoorbetaling en wordt de 30%-regeling voor expats verkort van 8 naar 5 jaar. Bekijk hier het overzicht van alle relevante wetswijzigingen en regelingen.

Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG)

Per 1 januari 2019 is de WIEG ingegaan, deze wet zorgt ervoor dat partners van bevallende moeders langer verlof krijgen, namelijk vijf dagen verlof met loondoorbetaling. Werkgevers dragen de kosten van 100% loondoorbetaling van de vijf verlofdagen. In 2020 volgt de volgende uitbreiding met vijf weken verlof middels een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van het loon. Ook het adoptieverlof wordt overigens uitgebreid, van vier weken onbetaald verlof naar zes weken.

30%-regeling verkort van 8 naar 5 jaar

De looptijd van de 30%-regeling is per 1 januari 2019 verkort van acht naar vijf jaar. Deze regeling houdt in dat werkgevers 30% van het loon van expats, medewerkers die vanuit het buitenland naar Nederland komen om te werken, belastingvrij mogen verstrekken. De regeling geldt alleen voor medewerkers die beschikken over een specifieke expertise die in Nederland schaars is. Door het verkorten van de regeling, wordt het minder aantrekkelijk voor buitenlandse experts om in Nederland te werken.

Minimumloon en minimumjeugdloon stijgen

Het wettelijk bruto minimumloon (WML) voor werknemers vanaf 22 jaar is bij een fulltime dienstverband:

  • € 1.615,80 per maand
  • € 372,90 per week
  • € 74,58 per dag

Vergoeding voor naasten bij bedrijfsongeval

Als er een medewerker overlijdt of ernstig en blijvend letsel oploopt door een gebeurtenis waar de werkgever aansprakelijk voor is, bijvoorbeeld een bedrijfsongeval, dan hebben de naasten recht op een vergoeding. Deze vergoeding bedraagt tussen de € 12.500 en € 20.000, te betalen door de aansprakelijke partij. Naasten zijn de partner, kinderen, stiefkinderen of ouders van de betreffende werknemer.

Wet waardeoverdracht klein pensioen

Pensioenfondsen en verzekeraars kunnen kleine pensioenen samenvoegen tot een pensioen, dit kan alleen als het totale pensioenbedrag minder dan € 474,11 bruto per jaar bedraagt. Dit geldt voor ondernemers die naast hun bedrijf ook in loondienst werken.