Nieuws
Publicatiedatum: 22 januari 2018 | Geschreven door: buromiddeldorp

Onvoldoende steun op de werkvloer voor ex-kankerpatiënten

Werkgevers, collega’s en leidinggevenden hebben onvoldoende begrip voor medewerkers die kanker hebben gehad. (Ex-)kankerpatiënten hebben last van late gevolgen van kanker, zoals vermoeidheid, concentratieproblemen en een verminderde lichamelijke conditie. Hierdoor voelen ze zich beperkt op hun werk. Zo bleek onlangs uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) onder 3.600 (ex)-kankerpatiënten. Tussen de 30.000 en 40.000 werknemers worden jaarlijks geconfronteerd met kanker. Van degenen die herstellen krijgt maar liefst een kwart (24%) uiteindelijk ontslag.

Tips voor HR

Alhoewel er nog weinig onderzoek is gedaan naar goede methodes voor werkhervatting bij kanker, lijkt stapsgewijs opbouwen met concrete doelen het beste te werken. Voorkomen dat de werknemer langer thuis blijft dan nodig? Bekijk onderstaande vijf HR-tips van Sylvia Bastiaan, ervaringsdeskundige & HR-adviseur:

1.

Blijf met elkaar in gesprek
Houd rekening met de ziektefase, zet geen druk maar bied begeleiding en ondersteuning om bij elkaar betrokken te blijven. Stem met elkaar af hoe en wanneer jullie met elkaar communiceren.

2.
Ondersteun leidinggevende en collega’s
Oprechte belangstelling voor de persoon zelf zorgt voor een vertrouwensband. Als HR-professional kunt u de leidinggevende en collega’s ondersteunen om deze band optimaal te houden. Deel ook informatie over de wet- en regelgeving bij verzuim en het verzuimbeleid binnen de organisatie.

3.
Doorbreek taboe op de werkvloer
Informatie geven en delen voorkomt dat andere werknemers zelf invulling geven aan het ziektebeeld. Het organiseren van een bijeenkomst over kanker kan de taboe op de werkvloer doorbreken.

4.
De juiste expertise

Vaar niet alleen op de wet- en regelgeving bij ziekte, maar laat u bijstaan door gespecialiseerde arbodiensten die ervaring hebben met de begeleiding bij kanker. Kies een partij die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen zodat er geen verkeerde intervisies worden ingekocht.

5.
Stuur op benutbare mogelijkheden
Laat de werknemer zelf meedenken wat wel kan en wat niet. Stuur zo nodig bij, maar laat de werknemer zelf oplossingen aandragen om de eigen regie te ontwikkelen en te stimuleren.

Meer informatie over dit onderwerp voor u en uw medewerkers vindt u op www.kankerenwerk.nl