Nieuws
Publicatiedatum: 9 juli 2018 | Geschreven door: buromiddeldorp

Overheid blijft achter met banen voor arbeidsbeperkten

De overheid heeft het afgelopen jaar, net als het jaar hiervoor, wederom haar doelstelling niet behaald in het creëren van banen voor arbeidsbeperkten. Het hadden in 2017 10.000 extra banen moeten zijn, maar het werden er slechts 6.500. In 2026 moeten bedrijven en de overheid samen 125.000 banen extra hebben gemaakt. De marktsector creëert juist meer banen dan het vereiste minimum: dit waren er met 23.000 maar liefst 7.000 meer dan gepland. Uit recent onderzoek blijkt dat er bij overheidswerkgevers nog veel mogelijkheden zijn die niet worden benut. Zo liet het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onlangs weten.

Onbekend maakt onbemind

Uit bovengenoemd onderzoek dat het Ministerie van SZW samen met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap liet uitvoeren, blijkt dat de allesbepalende succesfactor in het creëren van extra banen voor deze doelgroep de wil en het enthousiasme bij de werkgever is. Beelden die men over de banenafspraak heeft, zijn negatiever als de betreffende organisatie geen ervaring hiermee heeft.

Benieuwd hoe extra banen eenvoudiger te creëren zijn? Lees dan deze checklist over Functiecreatie