Nieuws
Publicatiedatum: 24 juli 2017 | Geschreven door: buromiddeldorp

Boetes quotumregeling pas volgend jaar

Alhoewel de overheidssector afgelopen jaar onvoldoende banen gecreëerd heeft voor arbeidsbeperkten, laten de boetes nog even op zich wachten. Over 2016 worden geen heffingen opgelegd omdat de quotumregeling nog niet is geactiveerd. Overheidswerkgevers moeten namelijk wel weten waar ze volgend jaar op worden ‘afgerekend’, zo meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Voorbereidingen in volle gang

De voorbereidingen voor het activeren van de quotumregeling zijn wel in volle gang. Er moet een quotumpercentage worden bepaald en per werkgever worden gecontroleerd hoeveel banen hij in 2015 en 2016 gecreëerd heeft voor arbeidsbeperkten. Pas dan kunnen heffingen worden opgelegd van € 5.000 per niet gecreëerde arbeidsplaats.

Vanaf 25 werknemers

De quotumregeling geldt alleen voor werkgevers die minimaal 25 werknemers in dienst hebben.