Nieuws
Publicatiedatum: 15 januari 2024 | Geschreven door: Eugenia Melissen Ferrer
verlof

SER adviseert verlofregelingen te stroomlijnen

De SER adviseert het nieuwe kabinet om de huidige verlofregelingen te vereenvoudigen en onder te brengen in een nieuwe Wet maatschappelijk verlof met drie pijlers: zorg voor kinderen, zorg voor naasten en persoonlijk verlof. Ook moet de overheid meer bijdragen aan het geboorteverlof en het aanvullend geboorte- en ouderschapsverlof. Stroomlijning van alle verlofsoorten leidt tot minder administratie voor werkgevers en minder ziekteverzuim door werknemers, denkt de SER. Dat staat in het advies ‘Balans in maatschappelijk verlof’, dat 11 januari officieel door de SER is uitgebracht.

Zorg voor kinderen

Onder de pijler ‘zorg voor kinderen’ vallen straks de alle wettelijke regelingen voor zwangerschaps- en bevallingsverlof, geboorteverlof, ouderschapsverlof en adoptie- en pleegzorgverlof. Het is de bedoeling om de regels en administratieve handelingen voor werknemers en werkgevers makkelijker te maken en betalingsvoorwaarden zoveel mogelijk gelijk te trekken. De SER adviseert ook dat de overheid financieel meer gaat bijdragen aan het geboorteverlof en aan het aanvullend geboorte- en ouderschapsverlof. Op dit moment dragen vooral werkgevers en deels ook werknemers zelf de kosten.

Zorg voor naasten

Bij ‘zorg voor naasten’ gaat het om de huidige wettelijke regels rondom kortdurend en langdurend zorgverlof. Het is de bedoeling dat hier regelingen voor het opnemen van mantelzorgverlof onder komen te vallen. Dan zou er nog maar één verlofrecht zijn voor de zorg voor ‘naasten’ die ziek of hulpbehoevendheid zijn.

Persoonlijk verlof

In de derde pijler van persoonlijk verlof, moeten regelingen komen die werknemers samen met werkgevers afspreken, bijvoorbeeld om werknemers meer mogelijkheden te geven om werken, leren en zorgen te combineren. Hiervan kan door het maken van maatwerkafspraken worden afgeweken in overleg tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. De SER adviseert om in deze pijler ook het calamiteitenverlof en rouwverlof op te nemen. Volgens de SER zou het kabinet dit soort afspraken financieel moeten ondersteunen.