Faq's
Laatst gewijzigd op: 5 april 2022 | Geschreven door: Hans Delissen

Is er in Nederland wettelijk rouwverlof?

De Nederlandse wet kent geen echt wettelijk rouwverlof voor werknemers bij het overlijden van partner en familie. Wel biedt de Wet Arbeid en Zorg de mogelijkheid van calamiteitenverlof, maar die is voor meer situaties dan overlijden van toepassing. Bij calamiteitenverlof heeft de werknemer die niet kan werken door zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden recht op verlof met behoud van loon voor een ‘korte, redelijke periode’.

Minimaal verlof

De praktijk is dat de meeste medewerkers bij het overlijden van hun partner of bloed- en aanverwanten in de rechte lijn (kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, ouders, grootouders en overgrootouders) minimaal verlof krijgen van de dag van het overlijden tot en met de dag van de uitvaart. Gaat het om een overledene in de tweede graad van de zijlijn (broers, zussen, halfbroers en halfzussen), dan is verlof gebruikelijk op alleen de dag van overlijden en de dag van de uitvaart. Verliest een vrouwelijke werknemer een kind tijdens de zwangerschap, dan is het calamiteitenverlof ook van toepassing. Is het kind 24 weken of ouder, dan heeft de vrouw daarnaast recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Extra verlof

Heel vaak is er ook sprake van extra calamiteitenverlof, maar dat is maatwerk tussen werkgever en medewerker. De rouwverwerking is immers sterkt afhankelijk per persoon. Meer weten over omgaan met rouwverwerking? Lees de checklist.