Nieuws
Publicatiedatum: 11 mei 2022 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

Werkgever en werknemers slijpen de messen over arbeidsmigratie

In de aanloop naar een discussie in de Tweede Kamer over nieuwe wetgeving rond arbeidsmigratie slaan werkgevers en werknemers alvast piketpaaltjes. In zogenaamde position papers lobbyen ze bij de politiek om hun standpunten over te nemen. De werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB Nederland willen vooral minder drempels bij arbeidsmigratie. Werknemersverenigingen als de FNV willen vooral meer regulering en handhaving door de Arbeidsinspectie.

Werkgevers

Volgende week is er een rondetafelbijeenkomst in de Tweede Kamer, als input voor een commissievergadering Sociale Zaken twee dagen later over arbeidsmigratie. De werkgevers vragen in hun position paper om meer ruimte voor eigen besluitvorming en experimenten, een toelatingsbeleid op basis van personeelstekorten in specifieke sectoren, een verruiming van de kenniswerkersregeling voor minder hoog opgeleiden en een versoepeling van de diploma-eisen. Zaken als huisvesting van arbeidsmigranten zijn ‘randvoorwaarden’, dus voor rekening van de overheid.

Werknemers

De FNV, als grootste vakbond, constateert dat de misstanden met arbeidsmigranten alleen maar toenemen. Zij wil graag opkomen voor de belangen van de arbeidsmigranten, maar heeft daarvoor wel – vaak geweigerde – toegang nodig tot de werkplekken van arbeidsmigranten om hen te wijzen op hun rechten. De vakbond pleit voor een registratie- en meldingsplicht van arbeidsmigranten op de werkvloer, zodat ze zichtbaar worden en uit het half-legale circuit komen. Opdrachtgevers moeten meer en duidelijker aansprakelijk worden gesteld voor misstanden.