Nieuws
Publicatiedatum: 11 juli 2022 | Geschreven door: Hans Delissen

Werkgevers laten veel onbenut arbeidspotentieel liggen

Ondanks de huidige krapte op de arbeidsmarkt blijft de arbeidsdeelname van mensen met een arbeidsbeperking laag. Dat geldt ook voor mensen met een niet-westerse migratieachergrond. Werkgevers laten hierdoor veel onbenut arbeidspotentieel liggen. Een inclusief personeelsbeleid staat nog steeds niet hoog op het prioriteitenlijstje van HR. Dat blijkt onder andere uit De digitale publicatie Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers – editie van het Sociaal Cultureel Planbureau.

Jobcarving

Ongeveer 30% van de werkgevers wil geen mensen met een arbeidsbeperking aannemen. De helft van de respondenten die geen mensen met een arbeidsbeperking in dienst wil nemen, geeft aan dat er in hun organisatie geen geschikte functies zijn. Toch zijn er voldoende mogelijkheden, bijvoorbeeld het creëren van nieuwe functies of bestaande functies opdelen via jobcarving. Ook zijn werkgevers vaak bang dat het aannemen van arbeidsgehandicapten extra kosten met zich meebrengt, bijvoorbeeld door extra begeleiding en een hoog ziekteverzuim.

Subsidies

Werkgevers zijn vaak niet op de hoogte dat de overheid subsidies verstrekt om de financiële risico’s te verlagen als ze medewerkers met een arbeidsbeperking aannemen, zoals loonkostensubsidies en vrijstellingen van het betalen van de premies voor sociale verzekeringen. Ook is er ook een no-risk regeling bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen liggen juist hier kansen voor werkgevers.