Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 8 oktober 2012 | Geschreven door: Hans Delissen

Brief beantwoording advies OR

De ondernemingsraad heeft over veel zaken het adviesrecht, bijvoorbeeld bij een reorganisatie of een verhuizing. De bestuurder van de organisatie moet daarom rond dit soort zaken formeel advies vragen aan de OR. Een andere verplichting is om te reageren op het door de OR uitgebrachte advies. Door middel van deze modelbrief kunt u de OR op de hoogte brengen van het besluit van de bestuurder rondom het advies van de OR.