Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 23 mei 2019 | Geschreven door: Hans Delissen

Modelbrief informeren personeel bhv’er(‘s)

De Arbowet verplicht u om minimaal een bedrijfshulpverlener (bhv’er) aan te stellen in uw organisatie. De Arbowet schrijft geen specifiek aantal bhv’ers voor, dit aantal hangt onder andere af van de risico’s die in uw organisatie aanwezig zijn en het aantal medewerkers. Heeft u een of meerdere bhv’ers aangesteld? Zorg er dan voor dat ze regelmatig bijscholing volgen. Ook is het belangrijk dat alle medewerkers op de hoogte zijn van uw beleid op het gebied van bedrijfshulpverlening en wie de bedrijfshulpverleners zijn. Gebruik daarvoor deze modelbrief.