Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 10 februari 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Voorbeeldbrief uitnodigen zieke medewerker bij bedrijfsarts

Is uw medewerker ziek geworden? Dan dient de medewerker bij u als werkgever een ziekmelding te doen. Zij of hij hoeft niet aan te geven om welke ziekte het gaat. Als werkgever mag u hier ook niet naar vragen. Wel mag u vragen of de ziekte gerelateerd is aan een bedrijfsongeval. Ook mag u wel informeren naar de verwachte ziekteduur of de consequenties voor het werk op korte termijn. Bijvoorbeeld of er lopende zakelijke afspraken zijn, die de medewerker niet kan nakomen wegens ziekte. Als uw medewerker ziek is, moet u binnen een week de medewerker bij de bedrijfsarts ziek melden. De medewerker dient vervolgens een uitnodiging te krijgen om op gesprek te komen bij de bedrijfsarts. Gebruik deze voorbeeldbrief om uw medewerker op de hoogte te stellen dat zij of hij wordt uitgenodigd voor eerste gesprek met de bedrijfsarts.