Faq's
Laatst gewijzigd op: 3 september 2018 | Geschreven door: Hans Delissen

Hoe vraag ik werktijdverkorting aan voor mijn personeel?

U kunt werktijdverkorting voor uw medewerkers aanvragen in de uitzonderlijke situatie, dat u opeens minder werk voor hen heeft. Het gaat dan om een situatie die niet onder het ondernemersrisico valt, bijvoorbeeld als de organisatie een tijd dicht moet omdat er brand is geweest. Ook geldt de voorwaarde dat u minimaal twee weken en maximaal 24 weken minimaal 20% minder werk verwacht te hebben voor uw medewerkers.

Vergunningaanvraag bij Ministerie SZW

Voor werktijdverkorting dient u een vergunning aan te vragen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Uw medewerkers krijgen dan een WW-uitkering voor de niet gewerkte uren.