Faq's
Laatst gewijzigd op: 4 juli 2019 | Geschreven door: Hans Delissen

Binnen welke termijn moet ik op een vakantieaanvraag reageren?

U dient uw medewerker binnen twee weken antwoord te geven om zijn of haar vakantieaanvraag. Wilt u deze afkeuren? Doe dit dan tijdig en schriftelijk, anders moet u de vakantieaanvraag honoreren. Als u de vakantieaanvraag afkeurt, dan heeft u daar wel goede redenen voor nodig. U kunt een vakantieaanvraag afkeuren in de volgende situaties:

  • In de geldende cao of in het personeelshandboek staan vaste vakantiedagen en feestdagen aangemerkt als verplichte vakantiedagen.
  • In de cao is een bepaalde periode aangemerkt als verplichte vakantie voor de desbetreffende bedrijfstak.
  • De medewerker heeft onvoldoende vakantiedagen opgebouwd.
  • Er is zwaarwegend bedrijfsbelang bij het afkeuren van de vakantieaanvraag. Bijvoorbeeld als collega(‘s) van de medewerker in dezelfde periode op vakantie zijn en hierdoor de bedrijfsactiviteiten stil komen te liggen.