Nieuws
Publicatiedatum: 16 september 2022 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

Arbeidsduurverlenging moet terug bij cao-onderhandeling

Tijdens cao-onderhandelingen moet arbeidsduurverlenging bespreekbaar worden om de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen. Nederland telt 4,5 miljoen deeltijdwerkers waarvan een half miljoen aangeeft meer uren te willen werken. Hiermee kunnen de maatschappelijke problemen die zijn ontstaan door de krapte op de arbeidsmarkt worden teruggedrongen en blijft de werkdruk beheersbaar. Dit staat te lezen in een gezamenlijke verklaring van de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN van 9 september op de websites van VNO-NCW en AWVN.

Meer werken

De drie werkgeversorganisaties hebben gezamenlijk het plan Arbeidsmarktkrapte. Meteen aan de slag! opgesteld met zes uitgewerkte voorstellen wat werkgevers zelf kunnen doen om de krapte aan te pakken. Voor de korte termijn is meer werken de beste maatregel. Daarmee wordt een deel van de arbeidsmarktkrapte opgelost en het verbetert de koopkracht van werknemers. Een prettige bijkomstigheid in deze dure tijd.

Maak meer werken aantrekkelijk

Als werkgever kan je op verschillende manieren meer werken aantrekkelijk maken door bijvoorbeeld een bijdrage in de extra kinderopvang te verstrekken, zeggenschap over roosters en werktijden, een hoger nettoloon voor de periode dat iemand langer werkt of extra verlof omzetten in extra salaris.