Nieuws
Publicatiedatum: 30 augustus 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

Geen pensioen? Dan moet dat op de loonstrook staan

Demissionair minister Van Gennip wil werkgevers zonder pensioenregeling voor hun werknemers verplichten voortaan dat expliciet op de loonstrook te zetten. Die melding moet werkgevers aan het denken waarom er geen pensioenregeling is en werknemers en ondernemingsraden aanzetten om hun werkgevers te vragen wel een pensioenregeling in te stellen. Zo’n aanvullend pensioen is niet overigens verplicht als dat niet in de regels van de cao of het bedrijfstakpensioenfonds staan.

Witte vlek

Nederland kent een grote ‘witte vlek’ in het pensioenstelsel. Er zijn in Nederland (naast 1 miljoen zelfstandigen) ook 1 miljoen werknemers die geen pensioen opbouwen. Die laatste groep moet over vijf jaar in ieder geval zijn gehalveerd, zo is het streven. Het plan is afkomstig van de Sociaal Economische Raad (SER) en de Stichting van de Arbeid, organisaties waar werkgevers en werknemers samen polderen over de arbeidsmarkt. Op geenpensioen.nl van de SER kunnen werknemers en werkgevers laten weten als hun organisatie geen pensioenregeling heeft.

Stappenplan

Op de website van de SER staat een stappenplan hoe werkgevers en ondernemingsraden (of werknemers) samen een pensioenregeling kunnen opstellen. In het kort staat daarin:

  • Check of jouw organisatie valt onder een verplicht bedrijfstakpensioenfonds of onder een cao die voorschrijft dat werknemers verplicht moeten deelnemen aan een pensioenregeling. Is die er niet, dan mogen werkgever de werknemers een individuele pensioenvoorziening overeenkomen.
  • Laat de werkgever inventariseren hoeveel financiële ruimte er is voor een pensioenregeling en wat de wensen van de werknemers zijn. Bepaal samen de kaders: de hoogte van de premie, de verdeling van de premie over werkgever en werknemer, de vrije beslisruimte voor werknemers en de aanvullende dekking voor een nabestaanden- of arbeidsongeschiktheidspensioen.
  • Schakel een deskundig pensioenadviseur in om een pensioenregeling te ontwerpen die past bij de organisatie en de wensen van de werknemers. Laat de adviseur offertes aanvragen bij pensioenuitvoerders, zoals een pensioenfonds of een verzekeraar, een specifieke premiepensioeninstelling of een algemeen pensioenfonds.
  • Kies na instemming van de OR voor passende aanbieder, sluit een uitvoeringsovereenkomst met de uitvoerder en een pensioenovereenkomst met de werknemers. Meld de werknemers aan bij de uitvoerder, informeer hen goed over de inhoud van de pensioenregeling en de administratie en pas de arbeidsovereenkomsten of het arbeidsvoorwaardenreglement aan.