Nieuws
Publicatiedatum: 17 september 2018 | Geschreven door: buromiddeldorp

Gendergelijkheid als oplossing personeelstekort

Personeelstekorten in Nederlandse organisaties kunnen opgelost worden als vrouwen die nu deeltijd werken meer uren zouden werken. Bijvoorbeeld: als de vrouwen die nu parttime werken in de gezondheidszorg of het onderwijs slechts een uur per week meer zouden werken, zou dit in theorie de enorme personeelstekorten in deze twee sectoren oplossen. Zo bleek onlangs uit het onderzoek van onderzoeksbureau McKinsey. Minister Engelshoven nam het rapport in ontvangst en gaf aan te gaan onderzoeken hoe het komt dat Nederland zo achterloopt in vergelijking met andere West-Europese landen. Daarnaast ziet ze een belangrijke rol voor werkgevers om een gelijkwaardige arbeidsmarkt te bewerkstelligen.

Advies van de emancipatieminister aan werkgevers

Engelshoven geeft werkgevers het advies om in gesprek te gaan met werknemers om samen te kijken hoe het aantrekkelijker kan worden om het aantal werkuren uit te breiden. Werkt u in de technische sector? Bekijk dan of er in uw organisatie flexibeler kan worden omgegaan met werktijden en omstandigheden zodat vrouwen vaker voor de techniek kiezen. Het kabinet neemt ook een aantal maatregelen: met het nieuwe belastingstelsel wordt het financieel aantrekkelijker om meer uren te gaan werken; er wordt €248 miljoen geïnvesteerd in de kinderopvangtoeslag en het geboorteverlof wordt uitgebreid naar zes weken.

Oorzaken achterstand vrouwen arbeidsmarkt

Nederlandse vrouwen hebben het laagste aantal betaalde arbeidsuren, zijn ondervertegenwoordigd in managementposities en kiezen het minst vaak voor bèta-opleidingen vergeleken met alle andere West-Europese landen. McKinsey onderscheidt drie aspecten die de ongelijkheid op de arbeidsmarkt in stand houden:

  1. Vrouwen werken vaker in sectoren waarin er meer deeltijdbanen voorkomen die minder goed betaald worden.
  2. Er is een ongelijke verdeling tussen mannen en vrouwen als het gaat om betaald werk en onbetaalde zorg.
  3. Diep in de samenleving gewortelde sociale normen die de keuzes van mannen en vrouwen beïnvloeden als het gaat om onderwijs, werk en zorg.