Nieuws
Publicatiedatum: 11 januari 2023 | Geschreven door: Wander de Groot

Nederland volgt EU-richtlijn vrouwen in de bestuurskamer niet

Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen hoeven niet te voldoen aan de Europese eis binnen twee jaar 40% van de zetels van commissarissen toe te kennen aan zowel mannen als vrouwen, dan wel 33% van de zetels van bestuurders en commissarissen tezamen. Dat komt omdat Nederland een beroep doet op de uitzonderingsclausule van de Europese richtlijn over vrouwen in de bestuurskamer.

Uitzonderingen

Lidstaten zijn verplicht voor eind december 2024 de tijd om de Europese richtlijn om te zetten in nationale wetgeving, tenzij aan een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

  1. de Raad van Commissarissen (RvC) of het niet-uitvoerend bestuur van elke beursgenoteerde onderneming bestaat uit ten minste 30% vrouwen en 30% mannen;
  2. de Raad van Bestuur (RvB) en Raad van Commissarissen gezamenlijk bestaan uit ten minste 25% vrouwen en 25% mannen;
  3. de nationale wetgeving bevat al minimaal soortgelijke bepalingen als in de richtlijn zijn opgenomen.

Beroep

Bij brief van 22 december 2022 heeft minister Robert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een beroep gedaan op de uitzonderingsclausule. Op basis van de Female Board Index blijkt per ultimo 2022 het aantal vrouwen in RvC’s in Nederland namelijk 38% te zijn. Dat is ruim meer dan de vereiste 30%, maar nog net geen 40%. Bovendien heeft Nederland recent de Diversiteitswet ingevoerd, al gaat die minder ver dan de EU-richtlijn. Hierbij ligt het minimum percentage mannen en vrouwen op 33%.