Nieuws
Publicatiedatum: 25 maart 2024 | Geschreven door: Wander de Groot
Gedragscode

NVP lanceert code sociale veiligheid

De NVP, de beroepsorganisatie voor HR-professionals, heeft een code sociale veiligheid gemaakt met basisprincipes voor het creëren en behouden van een gezonde, sociaal veilige, respectvolle en inclusieve werkomgeving. De code biedt HR-professionals richtlijnen voor het ontwikkelen van beleid, het vormgeven van cultuur en het uitvoeren van taken rond sociale veiligheid. De code is op 21 maart gelanceerd. Met de code komt ook een model gedragscode en een klachtenprocedure sociale veiligheid.

Sollicitatiecode

Tot nu toe was de NVP vooral bekend van de sollicitatiecode, die door veel HR-professionals wordt gebruikt. De nieuwe code sociale veiligheid is opgesteld samen met onder meer de Stichting van de Arbeid en de Landelijke vereniging voor vertrouwenspersonen. Het is een praktische toolkit met basiselementen voor de borging van een veilige organisatiecultuur en de opstelling van een gedegen beleid over sociale veiligheid. De code helpt met het bespreekbaar maken van waar je als organisatie staat en wat je wilt verbeteren.