Nieuws
Publicatiedatum: 25 juni 2018 | Geschreven door: buromiddeldorp
werkstress

Psychische klachten grootste kostenpost verzuim

Een kwart van alle verzuimdagen van afgelopen jaar is toe te schrijven aan psychische klachten. Dit komt doordat de gemiddelde verzuimduur bij klachten van psychische aard langer is dan bij andere kwalen. Een werknemer die zich ziek meldt wegens psychische klachten verzuimt gemiddeld 57 dagen. Alhoewel griep en verkoudheid verreweg de meest genoemde klachten zijn om niet op het werk te verschijnen, is de gemiddelde verzuimduur veel korter. Gemiddeld gaat men na drie verzuimdagen weer aan de slag. Zo bleek deze week uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ziekteverzuim begin 2018 hoger dan gemiddeld

In het eerste kwartaal van 2018 was het ziekteverzuimpercentage hoger dan het in jaren geweest was: maar liefst 4,9%. De laatste keer dat het verzuimpercentage zo hoog was, is meer dan 10 jaar geleden. De reden hiervoor is de griepepidemie van begin dit jaar. De gezondheidszorg heeft, vergeleken met andere bedrijfstakken, te maken met het hoogste verzuimpercentage, namelijk 6,5%.