Nieuws
Publicatiedatum: 5 oktober 2015 | Geschreven door: buromiddeldorp

SER herziet fusiegedragsrels

SER herziet fusiegedragsrels
De SER heeft zijn fusiegedragsregels verruimd. Deze regels spelen een belangrijke rol bij de bescherming van de belangen van werknemers bij fusies. Op grond van de SER-regels moeten organisaties de vakbonden tijdig informeren over hun fusie- en/of overnameplannen, zodat ze nog wezenlijke invloed uit kunnen oefenen. Door het verruimen van de fusiegedragsregels gelden ze vanaf 1 oktober 2015 ook voor de overheid, non-profitorganisaties en vrije beroepen zoals advocaten en architecten. Als een fusiepartner of vakbond denkt dat de fusiegedragsregels niet worden nageleefd dan kan de Geschillencommissie Fusiegedragsregels een uitspraak doen.