Nieuws
Publicatiedatum: 5 mei 2022 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
fusie

SER meldt recordaantal fusies in 2021

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft in 2021 in totaal 892 meldingen gekregen van bedrijven en instellingen die van plan waren te fuseren of een organisatie over te nemen. Dat zijn er ruim 40% meer dan in 2020.

Rol vakbond en OR

Fusies en overnames moeten wettelijk verplicht vroegtijdig worden gemeld bij de SER én de vakbonden, op het moment dat ze nog niet zijn beklonken en er nog wezenlijke invloed is op de uitvoering van de fusie of overname. Vakbonden moeten ook in de gelegenheid zijn hun visie tijdig aan de ondernemingsraad door te geven, die op hun beurt altijd adviesrecht heeft over een voorgenomen besluit tot fusie of overname.