Nieuws
Publicatiedatum: 11 maart 2022 | Geschreven door: Hans Delissen

SLIM-loket nog open tot en met 31 maart

Tot en met 31 maart kunnen werkgevers in het MKB subsidie aanvragen voor projecten rond leren, ontwikkelen en stimuleren. Het gaat om het doorlichten van de organisatie op leermogelijkheden, het geven van loopbaanadvies, het implementeren van nieuwe kennismethoden of het instellen van praktijkleerplaatsen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt hiervoor een kleine 50 miljoen beschikbaar.

Katapult

Het doel van de SLIM-regeling is dat werkgevers met elkaar in contact komen om van elkaars ervaringen te leren. Aanvragers kunnen deelnemen aan kennisprojecten. Namens het ministerie lopen de subsidieaanvragen en – beoordelingen via Katapult, waar ook honderden opleidingsinstituten en loopbaanadviseurs aan verbonden zijn. Meer over de regeling lees je op wijzijnkatapult.nl.