Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 26 juni 2017 | Geschreven door: Hans Delissen

Modelbrief officiële waarschuwing

Als uw medewerker zich niet aan de regels houdt die binnen uw organisatie gelden, is dat vaak niet voldoende reden om diegene op staande voet te ontslaan. Denk aan een onterechte ziekmelding of grensoverschrijdend gedrag richting collega’s. Het is wel belangrijk dat uw medewerker op de hoogte wordt gebracht dat zijn gedrag/ handeling binnen uw organisatie niet wordt getolereerd. Breng hem dan ook schriftelijk op de hoogte hiervan en geef hem een officiële waarschuwing.

Nieuwe kans of ontslagdossier?

Zo geeft u hem de kans om zich te verbeteren. Bovendien kunt u dit gebruiken voor het ontslagdossier, mocht hij zich hierna vaker schuldig maken aan dit gedrag. Gebruik hiervoor deze modelbrief.