Modellen
Laatst gewijzigd op: 28 maart 2013

Brief bekendmaking loonbeslag

Als een schuldeiser beslag wil leggen op het loon van één van uw werknemers, dan bent u verplicht hieraan gehoor te geven. Het is verstandig de werknemer hiervan op de hoogte te brengen, zodat hij/zij weet dat het komende salaris lager is dan verwacht.