Nieuws
Publicatiedatum: 29 april 2019 | Geschreven door: buromiddeldorp

Hoge Raad buigt zich nogmaals over slapend dienstverband

De kantonrechter stelt prejudiciële vragen aan de Hoge Raad over slapende dienstverbanden, naar aanleiding van onderling tegengestelde uitspraken. Zo oordeelt de ene rechter wél dat het in dienst houden van zieke werknemers om geen transitievergoeding te hoeven betalen in strijd is met goed werkgeverschap, en de andere juist niet. Nu vraagt de rechtbank Zuid-Limburg of werkgevers verplicht zijn om een redelijk voorstel van werknemers tot het beëindigen van het dienstverband te accepteren. Zo bleek onlangs uit uitspraak van de rechtbank Zuid-Limburg.

Stoof-Mammoet-arrest

Bij de vragen van de rechter aan de Hoge Raad werd het Stoof-Mammoet-arrest aangehaald. Op basis van dit arrest is een werknemer verplicht een voorstel tot het wijzigen van de arbeidsovereenkomst accepteren, als een werkgever dit voorstel heeft gedaan in verband met gewijzigde werkomstandigheden. De vraag van de rechter is nu, of dit andersom ook het geval is.

Compensatie transitievergoeding

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers die een transitievergoeding moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke medewerkers financiële compensatie aanvragen. De regeling wordt met terugwerkende kracht ingevoerd vanaf de datum dat de transitievergoeding is ingevoerd per 1 juli 2015. Dus ook voor zieke medewerkers die u in het verleden een transitievergoeding heeft betaald, wordt u gecompenseerd.