Checklists
Laatst gewijzigd op: 11 juni 2018

Beroepsziekten

Jaarlijks worden er in Nederland zo’n 20.000 mensen ziek of arbeidsongeschikt door werk. Dit wordt ook wel een beroepsziekte genoemd. Als HR-professional bent u verplicht om te zorgen voor veilige arbeidsomstandigheden voor uw medewerkers. Er gelden dan ook strenge regels omtrent beroepsziekten en het melden hiervan. Benieuwd wat u als HR-professional moet weten over beroepsziekten? Bekijk het in deze checklist.

Wat zegt de wet?

In artikel 1.11 lid 2 van de Arbeidsomstandighedenregeling wordt een beroepsziekte gedefinieerd als ‘een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden.’

Beroepsziekten in de praktijk

Veel mensen denken bij beroepsziekten aan fysieke klachten zoals rugklachten bij stratenmakers of rookinhalatie door brandweerpersoneel. Echter: beroepsziekten kunnen ook psychisch zijn. Sterker nog: het percentage beroepsziekten die worden geclassificeerd als psychisch neemt ieder jaar toe. Denk hierbij aan overspannenheid of burn-outs.

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) registreert en signaleert beroepsziekten via een nationaal melding- en registratiesysteem. Daarnaast heeft het NCvB een enorme lijst met beroepsziekten gepubliceerd op haar website.

Belang van preventie

Veel beroepsziekten kunnen worden voorkomen door goede, preventieve maatregelen te nemen. Denk hierbij aan beschermende kleding bij een bouwplaats, maar ook een vitaliteitsprogramma om burn-outs tegen te gaan kan tot preventieve maatregelen gerekend worden. Zorg ervoor dat de preventiemedewerker van uw organisatie goed op de hoogte is van de in uw branche voorkomende beroepsziekten.

Verantwoordelijkheid bedrijfsarts

Het melden van een bedrijfsziekte wordt gedaan door de bedrijfsarts en is wettelijk verplicht. Doet de bedrijfsarts dat niet, dan zal de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dit als overtreding beschouwen. Hier kan een boete op volgen.

Controleer uw contract met de arbodienst. Hier hoort het melden van beroepsziekten in te staan.

Inhoud melding

Er zijn een aantal wettelijke verplichtingen aan de inhoud van de melding van een beroepsziekte. De melding mag niet tot de betreffende persoon te herleiden zijn. In de melding moeten wel de volgende aspecten zijn opgenomen:

  • de diagnose;
  • het geslacht en het geboortejaar van de werknemer;
  • de aard en de mate van de belasting in arbeid of arbeidsomstandigheden;
  • de aard van de werkzaamheden ten tijde van het ontstaan van de beroepsziekte;
  • het beroep van de werknemer ten tijde van de blootstelling, en
  • de economische activiteit van de werkgever ten tijde van de blootstelling.