Checklists
Laatst gewijzigd op: 23 mei 2019

Burn-out

Een burn-out valt onder PSA, ofwel: psychosociale arbeidsbelasting. De verzuimduur van medewerkers die verzuimen wegens psychische klachten is gemiddeld ruim twee maanden. Dat is een behoorlijke kostenpost. Maar wat is een burn-out nou precies en wat kunt u als HR-professional doen om dit te herkennen en, waar mogelijk, voorkomen?

Maslach Burn-out Inventory

Een medewerker met een burn-out voelt zich opgebrand, zoals de term ‘burn-out’ zelf al zegt. Er worden veel verschillende definities gehanteerd en er zijn verschillende testen om te bepalen of iemand aan een burn-out lijdt. Een van de meest bekende is de Maslach Burn-out Inventory (MBI). Dat is een vragenlijst waarmee de mate van de burn-out kan worden gemeten. De originele definitie van een burn-out, zoals in de jaren ’70 bepaald door psychotherapeut Christine Maslach, bestaat uit drie verschillende aspecten:

  • extreme vermoeidheid/ gevoel van uitputting;
  • emotionele afstand voelen naar het werk en/ of collega’s;
  • laag zelfbeeld van de eigen bekwaamheid in het werk.

Oorzaken

Er is vaak geen directe oorzaak aan te wijzen als een medewerker een burn-out krijgt. Over het algemeen is het een combinatie van omstandigheden en persoonlijke eigenschappen die ertoe leidt dat iemand burn-out verschijnselen krijgt. Zo kunnen externe factoren zoals een verhoogde werkdruk of een reorganisatie zorgen voor spanning. Ook omstandigheden in de persoonlijke sfeer kunnen hieraan bijdragen, bijvoorbeeld als de medewerker veel tijd kwijt is aan mantelzorgen of relatieproblemen heeft.

Bepaalde persoonlijke kenmerken kunnen iemand ook meer vatbaar maken  voor een burn-out. Denk hierbij aan perfectionisme, moeilijk nee kunnen zeggen of een negatieve werkhouding.

Hoe herken je het bij je medewerker?

Een burn-out herkennen bij je medewerker is niet eenvoudig. Als de medewerker veel piekert, onrustig is of slecht slaapt, bespreekt hij dat vaak niet direct met zijn collega’s of werkgever. Wel kunt u op de eerder benoemde Maslach-symptomen letten. Merkt u bijvoorbeeld dat uw medewerker werk niet meer afkrijgt, terwijl dat voorheen wel lukte, dat hij steeds meer afstand neemt van zijn werk en collega’s en sneller geïrriteerd is, dan kunnen dat redenen zijn om met uw medewerker in gesprek te gaan.

Zorg ervoor dat u een bedrijfsarts inschakelt als er daadwerkelijk sprake is van burn-out verschijnselen.

Preventie

Natuurlijk is het niet altijd mogelijk een burn-out te voorkomen, maar als HR-professional kunt u wel veel doen om ervoor te zorgen dat uw medewerker optimaal functioneert. Zorg voor voldoende uitdaging in het werk, houd regelmatig functioneringsgesprekken en maak overspannenheid bespreekbaar. Zorg ervoor dat de preventiemedewerker binnen uw organisatie goed op de hoogte is van burn-out oorzaken en verschijnselen. Ook zijn er zelftesten die u beschikbaar kunt stellen aan uw medewerkers. Vaak willen medewerkers deze zaken niet bespreken met P&O, omdat ze bang zijn dat dit hun beoordeling beïnvloedt.

Medewerker met een burn-out

Als uw medewerker eenmaal een burn-out heeft, moet direct een bedrijfsarts worden ingeschakeld. Zorg dat u als HR-professional wel een vinger aan de pols houdt. Houd contact met de bedrijfsarts en de medewerker. Let wel op: u mag niet vragen naar symptomen. Wel kunt u de inzetbaarheid en het verwachte herstel van de medewerker bespreken.