Checklists
Laatst gewijzigd op: 10 juli 2017

Duurzame inzetbaarheid

In deze checklist verstaan wij onder duurzame inzetbaarheid wat de competenties van een medewerker zijn en of die ook in de toekomst toereikend zullen zijn. Het uiteindelijke doel is er voor te zorgen dat de medewerker relevant blijft voor de arbeidsmarkt. Duurzame inzetbaarheid gaat eigenlijk over de vitaliteit, motivatie, productiviteit, mobiliteit en wendbaarheid van de medewerker. Om dit proces serieus aan te pakken is een duurzaam inzetbaarheidsbeleid vereist.

Stap 1: Visie en beleid

Formuleer een visie op duurzame inzetbaarheid die aansluit op de bedrijfsstrategie. Bespreek dit met je medewerkers, het gaat er uiteindelijk om dat u draagvlak creëert, want zonder draagkracht geen duurzaam inzetbaarheidsbeleid.

Begin klein, maak het niet te groot. En bekijk vooral succesvolle voorbeelden van andere organisaties.

Stap 2: Vertaling naar de praktijk

De werknemer moet zelf het voortouw nemen, maar hiervoor moet u eerst de gidsrol op zich nemen. Daarna kunt u samen met de werknemer acties uitzetten en verdere afspraken maken. De eigen leer- en bedrijfscultuur van uw organisatie is hierin belangrijk. De werknemer moet zich ook veilig voelen om gesprekken over de eigen loopbaan te kunnen voeren.

Stap 3: Creëer draagvlak

Blijf met de medewerker in gesprek. Zo creëert u niet alleen draagvlak, maar er ontstaat bij de medewerker ook het besef dat hij verantwoordelijk is voor zijn eigen duurzame inzetbaarheid. Het voeren van feedback gesprekken zijn hierbij cruciaal.

Stap 4: Tools

Bedenk welke tools nodig zijn, dat kan per werknemer sterk variëren. Voorbeelden van tools zijn assessments, loopbaanchecks en capaciteitenonderzoeken. In een aantal gevallen kan maatwerk nodig zijn.

Stap 5: Evaluatie

Evalueer regelmatig en stuur waar bij waar het nodig is. Door te evalueren bewaak je niet alleen de voortgang, als het nodig is kan je ook weerstanden wegnemen. Bied waar nodig ook (extra) leer- en ontwikkeltrajecten, bijvoorbeeld voor het aanleren van nieuwe competenties voor toekomstige functies.

Stap 6: Nazorg

Werken aan duurzame inzetbaarheid is geen project, maar een constant proces. Zolang de ontwikkelingen in snel tempo opvolgen, veranderen ook de behoeften van werkenden. Zorg bij de gesprekken dat werkenden de regie blijven behouden over hun loopbaan.