Checklists
Laatst gewijzigd op: 11 december 2023
duurzaam

Groene arbeidsvoorwaarden

Steeds meer werkgevers proberen hun werknemers aan te zetten tot meer groene en duurzame keuzes. En ze zijn ook daarbij bereid de portemonnee te trekken. Bijvoorbeeld door werknemers te belonen als ze niet met de auto naar kantoor of met het vliegtuig op vakantie gaan. Ook het stimuleren van een gezonde lifestyle kan zo worden aangemoedigd. Praktijkvoorbeelden zijn er te over. We zetten ze op een rijtje.

Een groene reiskostenregeling

Vergoed de kosten van openbaar volledig, geef fietsers en mensen die komen lopen naar kantoor de maximale onbelaste vergoeding van € 0,23 per kilometer en vergoed autokomers met een lagere of helemaal geen kilometervergoeding.

Een groene fietsregeling

Geef werknemers een fiets cadeau of stel een fiets van de zaak ter beschikking. In dat laatste geval betaalt de werknemer weliswaar een kleine bijtelling, maar de onderhoudskosten zijn voor de werkgever.

Een groene lease-regeling

 • Laat benzine- en dieselauto’s staan en geef werknemers die echt een leaseauto voor het werk nodig hebben alleen nog de keuze uit elektrische auto’s.

Een groene vakantiedagenregeling

 • Gaan werknemers niet met de auto of het vliegtuig op vakantie, maar met de trein? Ze zijn dan wellicht wat langer onderweg. Beloon ze dan met een of twee extra vakantiedagen.

Een groene vakantiegeldregeling

Gaan werknemers op een sportieve vakantie of sporten ze twee of meer keer per week, verhoog dan het vakantiegeld van 8% naar 8,2%. Zo beloon je een gezond leven, met minder ziekteverzuim als gevolg.

Een vergoeding voor de thuiswerkplek

Thuiswerken voorkomt extra mobiliteit en is dus duurzaam. Stel de werknemer meubilair ter beschikking voor een goede, arboproof thuiswerkplek of geef ze een jaarlijks budget om dat zelf te doen. Vergoed ook de dagelijkse kosten van thuiswerken met een onbelaste thuiswerkvergoeding.

Een individueel duurzaamheidsbudget

Geef elke werknemer een eigen budget dat ze jaarlijks mogen besteden aan aantoonbare energiebesparing thuis.

Tip – Leg groene arbeidsvoorwaarden vast, in de eigen cao, het eigen arbeidsvoorwaardenreglement (avr) of het aanvullende personeelshandboek.

Wie betaalt wat?

Een belangrijke vraag bij groene arbeidsvoorwaarden is: wie betaalt wat?

 • De werkgever kan bijdragen door fiscaal optimaal gebruik te maken van de werkkostenregeling. Dat betekent dat (een deel van) de extra arbeidsvoorwaarden onbelast zijn. Zijn de bedragen te hoog of vallen ze buiten de werkkostenregeling, dan kan de werkgever kiezen voor een belaste vergoeding of verstrekking: over dat bedrag moet dan wel loonbelasting worden afgedragen. De werkkostenregeling biedt de volgende mogelijkheden:
  • Vrije ruimte. Werkgevers mogen een jaarlijks vast te stellen percentage van de loonkosten gebruiken voor onbelaste vergoedingen aan de werknemer.
  • Nilhilwaarderingen, zoals bedrijfsfitness op de werkplek. Deze gaan niet ten koste van de vrije ruimte.
  • Gerichte vrijstellingen, zoals voor abonnementen voor het openbaar vervoer en de onbelaste vergoeding van woon-werk- en zakelijk gereden kilometers. Ook deze gaan onder voorwaarden niet ten koste van de vrije ruimte.
 • Ook de werknemer kan een eigen bijdrage betalen voor arbeidsvoorwaarden waarbij hij privé ook voordeel heeft, zoals vervoersmiddelen of een verduurzaming van het eigen huis. Dat kan:
  • Rechtstreeks uit eigen zak van de werknemer. De werknemer betaalt een deel van de aanschaf zelf.
  • Uit een individueel keuzebudget (IKB). Veel grote organisaties hebben in hun cao staan dat werknemers zo’n IKB hebben. Daar zijn bijvoorbeeld het vakantiegeld en de dertiende maand in ondergebracht en werknemers kunnen dat vrijelijk(er) besteden.
  • Uit een werknemerslening. Om te voorkomen dat een werknemer een groot bedrag ineens moet ophoesten, kan de werkgever de werknemer een ‘zachte’ lening verstrekken met een gematigd rentetarief, zodat de werknemer zijn eigen bijdrage gelijkmatig kan aflossen.

Let op! Bij een eigen bijdrage van de werknemer betaalt die werknemer in principe altijd met ‘netto’ geld, waarover al eerder belasting is ingehouden.

Ondernemingsraad

Wij jij ook groenere arbeidsvoorwaardenregelingen voor jouw organisatie en staat daarover nog niets in de bestaande cao of avr? Bekijk dan hoe de bestaande regelingen vergroend kunnen worden. Hou er wel rekening mee dat veel van deze aanvullende regelingen vooraf de instemming of een positief advies nodig hebben van de ondernemingsraad. En ook de OR kan een groener beloningsbeleid op de agenda zetten met de werkgever. Een zaak dus van werkgever en werknemers.