Checklists
Laatst gewijzigd op: 26 november 2018

Stages

Veel organisaties bieden stageplekken aan voor studenten of leerlingen. Een stageplek is niet hetzelfde als een reguliere baan, er gelden dan ook een aantal andere regels. Bekijk deze checklist om te zien waar u op moet letten bij het in dienst nemen van een stagiair.

Nadruk op leren

De stagiair mag niet een reguliere werknemer vervangen, het hoofddoel is om van de stage te leren. Alhoewel de stagiair natuurlijk werkzaamheden uitvoert, die ook uw organisatie ten goede komen, dienen het wel werkzaamheden te zijn die bedoeld zijn om te leren. Let op: de Inspectie SZW controleert dit en kan zelfs een boete uitdelen als er sprake is van stagemisbruik.

Stagemisbruik is het inzetten van een stagiaire als een reguliere werknemer en de stagiair dezelfde werkzaamheden te laten uitvoeren met dezelfde verantwoordelijkheid als andere werknemers met meer kennis en ervaring.

Begeleiding

Creëer alleen een stageplaats als er in uw organisatie ook iemand is die tijd en de expertise heeft om de stagiair te begeleiden. De taken die de stagiair zal uitvoeren, moeten voldoende bij zijn opleiding passen. Inventariseer welke medewerker de stagiair kan begeleiden. Het is mogelijk om de stagiair aan meerdere medewerkers te koppelen als het gaat om verschillende werkgebieden, maar zorg er wel voor dat de stagiair een centraal aanspreekpunt heeft.

Stagevergoeding

Het is niet wettelijk verplicht om uw stagiair een vergoeding te bieden. U mag zelf bepalen of u dit doet en welk bedrag de eventuele vergoeding zal zijn. Dit dient u vervolgens vast te leggen in de stageovereenkomst. Stagiairs uit sommige vakgebieden, denk aan bijvoorbeeld techniek, zijn schaars. Bieden andere organisaties wel een stagevergoeding en doet u dit zelf niet, dan kan het lastiger worden om stagiairs te vinden.

Stageovereenkomst

Alhoewel een stagiair geen werknemer is en u dus geen arbeidsovereenkomst met diegene afsluit, is het wel aan te raden bepaalde afspraken in een stageovereenkomst vast te leggen. Denk hierbij aan de periode dat de stage duurt, het aantal uur/dagen dat de stagiair in de organisatie stage loopt en de vergoeding. Leg ook de leerdoelen vast en maak afspraken over hoe vaak en wanneer de voortgang met de stagiair wordt besproken.

Voordeel werkgever

Alhoewel de stagiair geen reguliere medewerker vervangt, kan het zeker voordelen hebben voor organisaties om stageplekken beschikbaar te stellen. Zo kunt u zelf kennis maken met nieuw talent dat over een tijdje beschikbaar is op de arbeidsmarkt. In tijden van krapte op de arbeidsmarkt, kan het een manier zijn om toekomstige medewerkers kennis te laten maken met uw organisatie.

Erkend leerbedrijf

Om een stageplek te bieden aan iemand die een Mbo-opleiding volgt, dient uw organisatie een erkend leerbedrijf te zijn. Deze erkenning kunt u online aanvragen bij de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Er zijn enkele voorwaarden aan verbonden, zo dient u de student een goede en veilige werkplek te bieden en dient u akkoord te gaan met vermelding van uw bedrijfsgegevens op Stagemarkt.nl.