Checklists
Laatst gewijzigd op: 3 januari 2023

Wat valt onder de Werkkostenregeling?

De Werkkostenregeling (WKR) is verplicht voor alle werkgevers. Het is een systeem voor organisaties om hun werknemers belastingvrije goederen of diensten te laten afnemen. In deze checklist leest u wat er precies onder de WKR valt.

Vrije ruimte

Per 1 januari 2023 is de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling tijdelijk verruimd naar 3% tot een loonsom van € 400.000 Over het meerdere is het percentage 1,18%.

Het budget van 3% voor de eerste 400.000 van de totale loonsom en 1,18% voor de rest van de loonsom heeft betrekking op al het personeel dat in de organisatie werkt. Dit wordt ook wel de vrije ruimte genoemd. Als werkgever kunt u die vrije ruimte gelijkelijk verdelen, maar dat hoeft niet. Daarnaast moet u zich afvragen hoe u de vrije ruimte inzet. Kijkt u per individuele werknemer, gaat een deel naar collectieve voorzieningen zoals het kerstpakket of gaat alles op de grote hoop?

Let op: u moet deze onbelaste vergoedingen en verstrekkingen dan wel in uw administratie opnemen als eindheffingsloon. Een voordeel van de WKR is dat werkgevers en werknemers vrij zijn om zelf met ideeën te komen hoe zij het belastingvrije besteedbare budget willen inzetten.

Indien het belasting vrije besteedbare budget boven de 3% van de eerste 400.000 en voor de rest boven de 1,18% van de bruto loonsom uitkomt, betaalt u over het meerdere 80% belasting.

Enkele voorbeelden: wat valt onder de WKR?

 • fiets en onderhoud;
 • pc-prive-regeling;
 • bedrijfsfitness;
 • vakbondsbijdrage en beroepsvereniging;
 • ziektekosten die de verzekeraar niet vergoedde;
 • inrichting van de thuiswerkplek;
 • parkeerplaats;
 • kerstpakket en bedrijfsuitje
 • uitzonderingen op de WKR
 • gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en andere apparatuur zijn vrijgesteld van de WKR als ze noodzakelijk zijn om het werk te kunnen uitvoeren;
 • tot 20% korting op producten uit eigen bedrijf met een maximum bedrag van € 500 is vrijgesteld;
 • voorzieningen op de werkplek vallen buiten de WKR, zoals uniforms, koffie op het werk en huisvesting;
 • lease- en reiskostenvergoedingen (€ 0,21 per km);
 • premies voor werknemersverzekeringen, zoals Anw en pensioenpremies;
 • bedrijfsfitness op het werk;
 • arbovoorzieningen;
 • maaltijden bij overwerk;
 • studiekosten en vakliteratuur;
 • personeelslening op hypotheek en verbouwing.