Checklists
Laatst gewijzigd op: 27 juni 2016

Wet aanpak schijnconstructies

De Wet aanpak schijnconstructies heeft tot doel het tegengaan van constructies waarmee werkgevers proberen om oneigenlijk te concurreren op arbeidsvoorwaarden. Dergelijke constructies komen de laatste jaren regelmatig in het nieuws. Dat is bijvoorbeeld het geval als bedragen voor maaltijden, huisvesting of zorgverzekering worden inhouden op het minimumloon. Werknemers zijn hier de dupe van, maar ook werkgevers kunnen hierdoor benadeeld worden.

Waarom bestaat deze wet?

Allerlei constructies met malafide uitzendbureaus of onrechtmatige kortingen op het loon zijn ongewenst voor werknemers. Ze leiden tot verdringing, onderbetaling en soms zelfs uitbuiting van werknemers. Ook werkgevers kunnen er last van krijgen, want een schijnconstructie kan leiden tot oneerlijke concurrentie. Ook de overheid vindt dit soort constructies ongewenst, omdat werknemers die vervangen worden door arbeidskrachten die genoegen nemen met een lager loon een uitkering aanvragen. Dit zijn de redenen waarom de Wet aanpak schijnconstructies is ingevoerd.

Krijgt uw werknemer het cao-loon niet betaald? Dan kan hij met een verzoekschrift naar de rechter stappen om het (volledige) cao-loon te eisen.

Onderdelen van de wet

De Wet aanpak schijnconstructies bestaat uit drie onderdelen:

  1. Ketenaansprakelijkheid voor loon
    van een keten is sprake als een opdrachtgever een ander bedrijf inhuurt om het werk uit te voeren, en dat bedrijf huurt ook weer een ander bedrijf in. De werknemer kan alle schakels in de keten aansprakelijk stellen als hij van het laatste bedrijf (de uitvoerder) geen loon ontvangt. Dus van de eigen werkgever, het tussenbedrijf en de opdrachtgever.
  2. Minimumloon verplicht betalen via de bank
    Werkgevers moeten het wettelijk minimumloon (Wml) via de bank betalen en niet contant. Wat een werknemer meer dan het minimumloon verdient, mag de werkgever wel contant betalen.
  3. Volledig minimumloon uitbetalen
    Werkgevers moeten het volledig minimumloon betalen aan werknemers. Op het Wml mogen alleen nog de wettelijk verplichte of toegestane bedragen worden ingehouden. Onder voorwaarden mogen ook kosten voor huisvesting en zorgverzekering worden ingehouden.

Begrijpelijke loonstrook

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat de loonstrookjes begrijpelijk zijn voor de werknemers. De werkgever moet alle bedragen op de loonstrook duidelijk toelichten. De Inspectie SZW kan werkgevers beboeten als de loonstrook niet klopt.

Vraag eens na bij uw medewerkers of zij de loonstrook begrijpen. Als zij de loonstrook niet begrijpen bent u verplicht deze toe te lichten.