Checklists
Laatst gewijzigd op: 4 februari 2019

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi)

De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) is in het leven geroepen om de uitbuiting van medewerkers terug te dringen. De Waadi verplicht iedere organisatie die arbeidskrachten ter beschikking stelt zich te registreren in het Handelsregister van de Kvk. Bekijk in deze checklist wat de regels precies inhouden en hoe u nagaat of u voldoet aan de wet- en regelgeving omtrent het inlenen van arbeidskrachten.

Ter beschikking stellen van arbeidskrachten

De Waadi geldt niet alleen voor uitzendbureaus. De wet omvat regels voor ‘niet-openbare arbeidsbemiddeling en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.’ Dat wil zeggen dat naast uitzendbureaus, payrollbedrijven en detacheerders de wet ook geldt voor organisaties die een enkele keer hun personeel uitlenen. Bijvoorbeeld als er op dat moment niet voldoende werk is voor het gehele personeel.

Bedrijfsmatig of niet-bedrijfsmatig?

Stelt u arbeidskrachten tegen betaling ter beschikking aan een andere organisatie? Dan dient u dit aan te geven aan de Kvk. U heeft dan keuze uit het ‘bedrijfsmatig’ of ‘niet-bedrijfsmatig’ ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Is het niet uw hoofdactiviteit, maar stelt u af en toe personeel ter beschikking aan andere organisaties? Dan kiest u voor de optie niet-bedrijfsmatig.

Wilt u een wijziging doorgeven aan de Kvk? Dat kan via de website van de Kvk.

Gelijke behandeling

Een belangrijk hoofdstuk uit de Waadi gaat over gelijke behandeling. De ingeleende arbeidskracht heeft recht op minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als de reguliere medewerkers in de organisatie waar hij of zij aan de slag gaat. Dat geldt voor het loon en andere vergoedingen, maar ook voor de arbeidstijden, denk aan afspraken in de cao over overwerk en werken op feestdagen.

Ketenaansprakelijkheid

Niet alleen de organisatie die de arbeidskrachten ter beschikking stelt, maar ook de organisatie die gebruikmaakt van de ter beschikking gestelde arbeidskrachten is aansprakelijk voor het volgen van de regels. Dit wordt ook wel de ketenaansprakelijkheid of inlenersaansprakelijkheid genoemd.

SNA-keurmerk

U voorkomt risico’s bij het inlenen van arbeidskrachten door gebruik te maken van een organisatie met een SNA-keurmerk. Een SNA-keurmerk wordt afgegeven door de Stichting Normering Arbeid. Als u gebruik maakt van een uitzendonderneming met het SNA-keurmerk, is er onder voorwaarden sprake van fiscale vrijwaring. U kunt controleren of de organisatie waarmee u wellicht in zee wilt gaan het SNA-keurmerk heeft op de website van het SNA.

Inspectie & boete

Overtreedt u, of de uitzender met wie u zaken doet, de regels? Dan kan de boete hoog oplopen. Bij geen of onjuiste registratie van degene die arbeidskrachten uitleent, krijgen de inlener en uitlener dezelfde boete. Hoe meer arbeidskrachten er worden uitgeleend, hoe hoger de boete:

  • 1 tot 10 arbeidskrachten: € 8.000
  • 10 tot 30 arbeidskrachten: € 16.000
  • 30 of meer arbeidskrachten: € 32.000

Overtreed u voor de tweede keer de regels, dan verdubbelt de boete. Bij een derde overtreding verdrievoudigd de boete. Bij ernstige overtredingen kan worden overgegaan tot het stilleggen van de werkzaamheden.

Melding doen?

Wilt u een melding doen van een overtreding van een organisatie? Dat kan via de website van de Inspectie SZW.