Checklists
Laatst gewijzigd op: 2 januari 2020

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

De Wet arbeidsmarkt in balans is de vervanger van de Wet werk en zekerheid (Wwz). De wet is ingegaan per 1 januari 2020 en bevat alle regels die betrekking hebben op het arbeidsrecht. Denk aan de ketenregeling, transitievergoedingen, maar ook regelgeving omtrent flexwerkers. Bekijk in deze checklist de wijzigingen van het arbeidsrecht.

Kleinere ontslagredenen maken een ontslag mogelijk

De Wab maakt het mogelijk dat ook meerdere zogenaamde onvoldragen redenen samen de aanleiding mogen zijn tot ontslag. Een voorbeeld: 80 procent disfunctioneren (in plaats van honderd procent) kan ook een reden voor ontslag zijn. Af en toe werk weigeren wordt eveneens genoemd als een van de ‘kleinere’ redenen voor ontslag. Werkgevers moeten van elke aangevoerde reden wel kunnen bewijzen dat het een valide ontslaggrond is.

Transitievergoeding vanaf dag één

Vanaf de eerste werkdag hebben werknemers recht op een ontslagvergoeding, zo bepaalt de Wab. Dat geldt ook voor werknemers die nog in hun proeftijd zitten. Voorheen hadden werknemers pas recht op een transitievergoeding als ze minimaal twee jaar in dienst waren.

Transitievergoeding voor flexkrachten

Vanaf hun eerste werkdag hebben flexwerkers recht op een ontslagvergoeding. Wordt hun contract niet verlengd door de werkgever, dan hebben zij dus altijd recht op een ontslagvergoeding.

Lagere transitievergoeding bij langer dienstverband

Met de Wab bedraagt de transitievergoeding voortaan voor iedereen 1/3 maandsalaris per dienstjaar met een maximum van € 83.000. Een medewerker met een hoger jaarsalaris dan € 83.000 krijgt een maximale transitievergoeding van 1 jaarsalaris. Daarmee is het voor werkgevers aanzienlijk goedkoper werknemers met een lang dienstverband te ontslaan.

Compensatie transitievergoeding voor kleine werkgevers

Kleine werkgevers (met maximaal 10 werknemers en een gemiddelde loonsom per werknemer van € 32.800) krijgen voortaan compensatie voor uit te betalen transitievergoedingen als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegen pensioen of ziekte. Ook geldt er een compensatieregeling voor alle werkgevers voor de transitievergoeding voor werknemers die uit dienst gaan na twee jaar loondoorbetaling bij ziekte.

Ketenregeling

Flexkrachten mogen drie tijdelijke contracten krijgen voor de gezamenlijke termijn van drie jaar. Voor 1 januari 2020 was dat nog drie tijdelijke contracten in twee jaar. Dit heet de ketenregeling.

Pauze

Flexwerkers die het maximum van drie tijdelijke contracten of de maximale termijn van drie jaar hebben uitgediend, mogen drie maanden na afloop van hun laatste dienstverband opnieuw een flexibel contract krijgen bij dezelfde werkgever.

Tijdig informeren van oproepkrachten

Vier dagen voordat een oproepkracht wordt ingezet, moet een werkgever diegene hierover informeren. Is die periode korter, dan hoeft de werknemer geen gehoor te geven aan de oproep. Dat betekent dat oproepkrachten niet langer permanent beschikbaar hoeven te zijn om te horen of er werk voor ze is. Bovendien geldt dat een tijdige oproep van de werkgever die later wordt ingetrokken de werknemer alsnog recht geeft op uitbetaling van loon.

Gelijke arbeidsvoorwaarden voor payrollers

Payrollers hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die in de organisatie werken waar de payrollwerknemer werkt.

Lage ww-premie

De ww-premie is lager als u meer vaste werknemers in dienst neemt. Dit kan oplopen tot een verschil van maar liefst vijf procent meer premiebetaling.