Faq's
Laatst gewijzigd op: 20 april 2016 | Geschreven door: Hans Delissen
arbo

Wie bepaalt hoeveel procent arbeidsongeschikt een werknemer is?

Wie bepaalt hoeveel procent arbeidsongeschikt een werknemer is?

Als een werknemer ziek wordt dan bepalen de arts en de arbeidsdeskundige van UWV de mate van arbeidsongeschiktheid. De zieke werknemer krijgt een keuring na 2 jaar ziekte. Als de UWV-arts heeft vastgesteld dat de werknemer niet kan (volledig) kan werken, dan krijgt hij een gesprek met de arbeidsdeskundige. Die bepaalt welk soort werk de werknemer nog kan doen. Is de arbeidsongeschiktheid minstens 35% dan heeft de zieke werknemer recht op een WIA-uitkering. Als zijn gezondheid verbetert of verslechtert kan er een herkeuring worden aangevraagd.