Faq's
Laatst gewijzigd op: 22 januari 2018 | Geschreven door: Hans Delissen

Wat is re-integratie derde spoor?

Als uw medewerker ziek wordt, dient u eerst via re-integratie eerste spoor te zien of uw medewerker weer bij uw eigen organisatie aan de slag kan. Lukt dit niet? Dan zet u het tweede spoor in, waarbij uw medewerker bij een andere werkgever aan de slag gaat. Als zowel het eerste als het tweede spoor niet lukken en uw medewerker zit twee jaar in de ziektewet, volgt het derde spoor. Uw arbeidsongeschikte medewerker krijgt een WIA-keuring. Als blijkt dat de medewerker mogelijk in de toekomst nog wel gedeeltelijk aan de slag kan, dan krijgt hij of zij een Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten-uitkering (WGA).

WGA-verzekerd?

Let op: bent u verzekerd voor WGA? Dan neemt het UWV de verantwoordelijkheid over het derde spoor re-integratietraject. Bent u niet verzekerd voor WGA? Dan bent u nog maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van de medewerker.