Faq's
Laatst gewijzigd op: 17 september 2018 | Geschreven door: Hans Delissen

Kan ik mijn medewerkers verplichten om deel te nemen aan een pensioenregeling?

Als er sprake is van een bij cao verplicht gestelde pensioenregeling die deelname verplicht of van een verplichte aansluiting bij bedrijfstakpensioenfonds, dan is het zowel voor de werkgever als werknemer verplicht om deel te nemen. Uw medewerker kan in zo’n geval dus niet afstand nemen van deze regeling.

Is er geen sprake van een verplicht bedrijfstakpensioenfonds of een in de cao vastgelegde regeling? Dan kan uw medewerker theoretisch gezien aangeven dat hij/ zij niet wil deelnemen aan de door u voorgestelde pensioenregeling. Zorg er wel voor dat de medewerker dan een verklaring tekent dat hij of zij afstand doet van deelname. In de praktijk komt dit niet vaak voor. Veel organisaties stellen de pensioenregeling verplicht als onderdeel van de door de medewerker te accepteren arbeidsvoorwaarden bij indiensttreding. Zo voorkomt u moeilijkheden achteraf.