Faq's
Laatst gewijzigd op: 27 november 2017 | Geschreven door: Hans Delissen

Kan ik mijn werknemers bepaalde kleding verbieden of juist opleggen?

Ja, wettelijk gezien heeft u het recht om bepaalde kleding voor te schrijven. U kunt dit doen middels een kledingvoorschrift of u kunt hierover individueel afspraken maken en vastleggen in de arbeidsovereenkomst. Een kledingvoorschrift mag u eenzijdig vaststellen. Een belangrijke reden om een kledingvoorschrift op te stellen, is de veiligheid van uw medewerkers, denk aan schoenen met stalen neuzen of een veiligheidsbril. Maar ook de representatie van uw bedrijf kan een reden zijn om een kledingvoorschrift te hanteren. Denk hierbij aan het bedekken van zichtbare tatoeages of het verplichten van het dragen van lange mouwen.

Wel is het belangrijk dat uw kledingvoorschrift niet in strijd is met de (grond)rechten van uw medewerker of in strijd is met andere wettelijke verboden. Denk hierbij aan het verbod op discriminatie of het recht van iedere werknemer op vrijheid van geloofsovertuiging.