Faq's
Laatst gewijzigd op: 24 februari 2020 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

Mag ik een zieke om een doktersverklaring vragen?

Nee, dat mag niet. Een werkgever mag sinds de nieuwe privacyrichtlijnen van de AVG alleen vragen naar informatie die relevant is voor de arbeidsrelatie. Vragen naar de aard en of oorzaak van de ziekte is uit den boze. Ook artsenorganisatie KNMG heeft een richtlijn afgegeven dat er geen geneeskundige verklaringen meer mogen worden afgegeven.

 

Wat mag dan wel?

Om de werknemer tijdens het verzuim te kunnen bereiken, mag de werkgever wel vragen:

  • naar zijn of haar telefoonnummer of (verpleeg)adres;
  • naar een inschatting hoe lang de werknemer verwacht dat de ziekte gaat duren;
  • welke werkzaamheden door collega’s kunnen worden overgenomen;
  • of het gaat om afwezigheid die valt onder de vangnetbepaling van de Ziektewet (bijvoorbeeld bij zwangerschap, bevalling of orgaandonatie – al mag je daar als werkgever niet specifiek naar vragen);
  • of het gaat om een arbeidsongeval of verkeersongeluk waarvoor een ander aansprakelijk is.