Faq's
Laatst gewijzigd op: 10 oktober 2022 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

Wat gebeurt er als een werknemer ziek wordt tijdens het ouderschapsverlof?

Het ouderschapsverlof loopt gewoon door tijdens ziekte. Wel kan een werknemer bij ziekte een verzoek indienen om het ouderschapsverlof te stoppen of te onderbreken. Je kunt een dergelijk verzoek alleen weigeren als dit de organisatie ernstig in de problemen brengt.