Faq's
Laatst gewijzigd op: 22 januari 2018 | Geschreven door: Hans Delissen
loonkostensubsidie

Wat is de gebruikelijkheidstoets?

De gebruikelijkheidstoets is een onderdeel van de werkkostenregeling. De toets betekent dat het totaal aan vergoedingen en verstrekkingen dat u aanwijst als eindloon, niet meer mag zijn dan 30% van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is.

Het moet dus gebruikelijk zijn dat uw werknemer vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van een bepaalde omvang belastingvrij krijgt en dat u de loonbelasting/premie volksverzekeringen via de eindheffing voor uw rekening neemt.

Gaat het om vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar? Dan geldt de afwijking van 30% niet en zal de belastingdienst dit bedrag sowieso als gebruikelijk beschouwen.