Faq's
Laatst gewijzigd op: 10 december 2018 | Geschreven door: Hans Delissen
medewerkers behouden

Mijn medewerker is zwanger, hoe regel ik haar zwangerschapsverlof?

In de Wet arbeid en zorg (WAZO) is vastgelegd dat uw medewerker recht heeft op zwangerschapsverlof. Rond haar bevalling heeft uw medewerker ook recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van UWV. U vraagt deze voor haar aan. Het UWV betaalt u uit en u betaalt de medewerker gewoon haar loon door.

Zwangerschapsverklaring

Voor het aanvragen van deze uitkering heeft u wel een zwangerschapsverklaring nodig van uw medewerker, zorg ervoor dat u deze op tijd ontvangt. In de verklaring staat de vermoedelijke bevallingsdatum van de medewerker. U dient deze verklaring minimaal een jaar te bewaren, het kan gebeuren dat het UWV dit controleert. Zorg ervoor dat u zich daarbij houdt aan de privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het betreffen bijzondere persoonsgegevens, zorg ervoor dat u de verklaring niet op ene plek opslaat waar andere medewerkers ook bij kunnen.

Gebruik dit voorbeeldformulier zwangerschapsverklaring.