Modellen
Laatst gewijzigd op: 20 februari 2017
arbo

Inschakelen Bedrijfsarts

Met deze modelbrief stelt u uw medewerker op de hoogte dat u de bedrijfsarts heeft ingeschakeld. Deze stap volgt nadat een medewerker zich ziek heeft gemeld en er geen sprake is van kortdurig ziekteverlof.