Modellen
Laatst gewijzigd op: 19 februari 2018

Modelcontract Arbodienst

Het basiscontract met een arbodienst is verplicht sinds wijziging van de Arbowet in juli 2017. Dit is vastgelegd in artikel 14 lid 4 van de Arbeidsomstandighedenwet. Als het huidige basiscontract niet aan de nieuwe eisen voldoet, dan heeft u nog tot 1 juli 2018 om dit op orde te brengen.

Verplichtingen basiscontract

Een aantal basiselementen zijn verplicht in het contract met de arbodienst. Zo moet erin staan hoe de toegang voor medewerkers tot de bedrijfsarts is geregeld. Ook moet er in het basiscontract staan vermeld hoe het contact tussen de bedrijfsarts, de preventiemedewerker en de ondernemingsraad geregeld is. Overigens heeft de ondernemingsraad heeft instemmingsrecht als het gaat om het basiscontract van uw organisatie met de arbodienst.

Focus op dienstverlening

Let op. Vaak is er in de vorm van een bijlage een lijst van diensten toegevoegd aan het contract. Het is een belangrijk deel van het arbocontract, hier wordt benoemd welke diensten de arbodienst allemaal levert en tegen welke prijs. Dit varieert sterk per arbodienst, let goed op of het aan de minimale wettelijke eisen voldoet en of alle arbodienstverlening die uw achterban nodig heeft en die voor uw organisatie van belang is wordt vermeld. Houd er rekening mee dat ondanks dat een bepaald onderdeel van de dienstverlening onder de wettelijke eisen valt, dit niet betekent dat er geen extra kosten worden gerekend als hiervan gebruikt wordt gemaakt. Het gehele contract moet in ieder geval de volgende punten benoemen:

 • Hoe de toegang tot de bedrijfsarts geregeld is
 • Ziekteverzuimbegeleiding;
 • Advisering door de bedrijfsarts over preventieve maatregelen voor het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid;
 • toegang voor de bedrijfsarts tot alle werkplekken;
 • het aanbieden van een second opinion aan werknemers;
 • een werkwijze hoe en waar medewerkers klachten over de dienstverlening door de bedrijfsarts kunnen indienen
 • Hoe de samenwerking van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker(s), de OR/ PVT en andere belanghebbende werknemers geregeld is
 • procedure voor het melden van beroepsziekten door de bedrijfsarts.

Indien nodig in uw organisatie:

 • Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
 • Aanstellingskeuringen
 • Toetsen van en adviseren over de Risico Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E)

Overigens kunt u er natuurlijk ook voor kiezen om meer dan de wettelijk verplichte taken op te nemen in het arbocontract. Bekijk in onderstaand model hoe een basiscontract met de arbodienst eruit kan zien.