Nieuws
Publicatiedatum: 1 maart 2022 | Geschreven door: Hans Delissen
scholing

Wachtrij bij UWV-loket voor STAP-subsidie

Sinds 1 maart is het mogelijk voor werknemers (en niet-werknemers) jaarlijks een scholingssubsidie tot € 1.000 aan te vragen bij het UWV. Dat heet het STAP-budget. De opening van het loket leidt direct tot lange wachtrijen op de site van stapuwv.nl. De website is op de eerste dag zo overbelast dat je niet eens kunt zoeken in de database van geregistreerde opleidingsaanbieders.

STAP-budget

In het kader van een leven lang leren stelt de overheid in 2022 een budget van in totaal 160 miljoen aan STAP-budget beschikbaar, verdeeld over vijf aanvraagvakken van elk twee maanden. Werknemers kunnen de subsidie aanvragen, de opleidingsaanbieder ontvangt de subsidie. De subsidie aan de (geregistreerde) opleider wordt een op een in mindering gebracht op de kosten van de opleiding. Het STAP-budget komt in de plaats van de scholingsaftrek voor de inkomstenbelasting van werknemers.

Studiekostenregeling

De meeste werkgevers zullen gewoon de kosten van noodzakelijke opleiding van werknemers blijven betalen, zoals ze nu ook doen. De kosten blijven ook aftrekbaar van de winst. Veel werkgevers kennen via de cao of avr een studiekostenregeling, waarin de bijdrage in de kosten en de mate van studeren tijdens werktijd zijn uitgewerkt, afhankelijk van de mate waarin de opleiding bijdraagt aan het organisatiebelang.

Zoek het zelf maar uit?

Het is niet waarschijnlijk dat werkgevers dit soort opleidingen niet meer zelf betalen en tegen werknemers zullen zeggen: graag deze opleiding volgen, maar regel je eigen subsidie. Op een enkele cowboy-werkgever na, die liever zelf geen geld investeert in zijn werknemers. Want aftrekbaar van de winst betekent bij een cursus van € 1.000 dat de werkgever alsnog € 850 moet betalen, terwijl als de werknemer subsidie aanvraagt en krijgt, het de werkgever helemaal niks kost. Maar met zo’n zoek-het-maar-uit-mentaliteit maak je je als werkgever niet populair.

Hobby-cursussen

Vermoedelijk zal het STAP-budget een grotere rol gaan spelen bij opleidingen die werknemers uit meer persoonlijk interesse willen volgen, maar die niet bijdragen aan het organisatiebelang. Denigrerend worden deze opleidingen ook wel ‘hobbycursussen’ genoemd, al kan het om serieuze opleidingen gaan. Zeer waarschijnlijk zullen werknemers die net als nu die in eigen tijd moeten volgen en kunnen ze zelf proberen STAP-subsidie te krijgen.