Nieuws
Publicatiedatum: 24 november 2022 | Geschreven door: Wander de Groot

15% van de uitzendbureaus is malafide

Nederland telt circa 2.500 uitzendbureaus die zich niet aan de wet houden. Dat betekent dat een op de zeven uitzendbureaus bijvoorbeeld minder betaalt dan het minimumloon, de arbeidstijdenwet overtreedt, overuren niet uitkeert en boetes oplegt voor te laat komen. Dit treft vooral vaak arbeidsmigranten. Dat zegt Rits de Boer, directeur Arbeidsinspectie in NRC van 17 november.

Toezicht

Van de 17.000 uitzendbureaus die Nederland telt, heeft bijna twee derde maar één werknemer. Voor de Arbeidsinspectie is het een onbegonnen werk om hier effectief toezicht op te houden. Twee jaar geleden concludeerde Emile Roemer, die een commissie leidde die onderzoek deed naar de positie van arbeidsmigranten in Nederland, dat uitzendbureaus een verdienmodel van arbeidsmigranten hebben gemaakt en dat de pakkans bij misstanden erg klein is.

Maatregelen

In de strijd tegen malafide uitzendbureaus komt het kabinet in 2025 met een certificeringsplicht waarmee arbeidsmigranten beter beschermd kunnen worden. Daarnaast moeten ondernemers die een uitzendbureau starten een waarborgsom betalen van € 100.000 en een Verklaring omtrent gedrag overleggen en gecertificeerde huisvesting aanbieden aan arbeidsmigranten. Bovendien moet een uitzendbureau stoppen als het zijn certificaat verliest.