Nieuws
Publicatiedatum: 10 februari 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Aanbeveling Europese Commissie aanpak loonkloof m/v

Er moeten meer maatregelen komen om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten. Zo beveelt de Europese Commissie aan in een recente impact assessment. De kans is groot dat er uiteindelijk zelfs Europese wetgeving aan te pas komt die de ongelijke betaling van vrouwen moet tegengaan. In het actieplan van 2017-2019 gaf de commissie al aan te willen onderzoeken of en welke maatregelen om de loonkloof te dichten eventueel bindend kunnen worden gemaakt. De huidige wetgeving voldoet namelijk niet om de loonkloof en ongelijke lonen tussen mannen en vrouwen in de EU op te lossen. Vooral het gebrek aan transparantie en informatie staat gelijke betaling in de weg.

Grootste problemen met huidige situatie

De commissie analyseert in de assessment dat er een aantal verschillende oorzaken is voor de loonkloof. Zo is er sprake van een zogeheten asymmetrie van informatie tussen werknemers en werkgevers over lonen, een voordeel waar werkgevers van profiteren in de salarisonderhandelingen. Ook is er een gebrek aan informatie over de loonstructuur op organisatieniveau. Dat zorgt ervoor dat een slachtoffer van ongelijke betaling deze vorm van discriminatie moeilijk kan aantonen.

Beleidsmaatregelen om loonkloof aan te pakken

De commissie doet in de assessment een aantal voorstellen, waaronder organisaties verplichten om personeel toegang te geven tot alle informatie over lonen & loonstructuren. Daarnaast kunnen er mechanismen worden ingesteld om ervoor te zorgen dat organisaties zich aan deze verplichting houden. Ook het delen van best practices of bewustwordingscampagnes over het recht op gelijke lonen kunnen bijdragen aan het dichten van de loonkloof.

Als HR kunt u natuurlijk zelf al met enkele van deze maatregelen aan de slag om ongelijke lonen in uw organisatie tegen te gaan.

Hoe nu verder?

Het assessment is een eerste verkenning van de mogelijkheid om ongelijke lonen een halt toe te roepen. De eerste consultatieronde is achter de rug. De Commissie gaat nu de feedback verwerken. Hierna volgt er nog een publieke consultatieronde, voordat de Commissie besluit of de voorgestelde maatregelen moeten worden omgezet naar Europees beleid.