Nieuws
Publicatiedatum: 17 januari 2023 | Geschreven door: Wander de Groot

Aanpak van grensoverschrijdend gedrag wordt wettelijk vastgelegd

Het kabinet wil werkgevers wettelijk verplichten een vertrouwenspersoon aan te stellen en zowel een gedragscode als een klachtenregeling in te stellen, om zo seksueel grensoverschrijdend gedrag in organisaties aan te pakken. Dat heeft Robert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, op van 13 januari laten weten in een Kamerbrief bij de presentatie van het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

Aanpassing Arbowet

Voor de verplichte aanwijzing of aanstelling van een of meerdere vertrouwenspersonen wordt de Arbowet gewijzigd. Daar wordt geregeld dat de vertrouwenspersoon het aanspreekpunt is bij misstanden, werknemers kan begeleiden, mee kan zoeken naar oplossingen en nazorg kan bieden. Het wetsvoorstel regelt ook de bescherming van de vertrouwenspersoon bij ontslag. De Tweede Kamer behandelt op 25 januari het wetsvoorstel.

Gedragscode en klachtenregeling

Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden een gedragscode en een klachtenregeling wettelijk te verplichten. De handreiking die met de sociale partners is opgesteld zal worden geactualiseerd. Daarnaast is het kabinet van plan om voor het zomerreces met een wetsvoorstel te komen hoe de maatregelen van het IAO-verdrag 190 over preventie en bescherming, handhaving en genoegdoening plus advies en scholing in de Nederlandse regelgeving wordt verwerkt.

Rol RI&E

De risico’s op en gevolgen van seksueel grensoverschrijdend gedrag moeten ook onderdeel worden van elke Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). TNO ontwikkelt een digitaal hulpmiddel met maatregelen tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA), waaronder seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Arbeidsinspectie gaat dit ook controleren. Ook moeten werkgevers met de ondernemingsraad in overleg, die heeft tenslotte instemmingsrecht bij het arbobeleid en de RI&E.